Reëlings rakende Grey Kollege-toegangsroetes


Reëlings rakende Grey Kollege-toegangsroetes

Reëlings rakende Grey Kollege-toegangsroetes

Dit is vir die Terreinkomitee van Grey Kollege aangenaam om u mee te deel dat die skool se twee hoofingangroetes
vanaf Nelson Mandelalaan en Jock Meiringstraat, opgegradeer gaan word. Sien foto onder.
Konstruksie en bouwerk neem reeds op 7 Junie 2018 ‘n aanvang. Om te verseker dat die verkeersvloei nie ontwrig
word nie, sal ‘n tydelike voertuigtoegangshek langs die bestaande ingangshek aan Nelson Mandelalaan se kant
opgerig word.
Die toegangshek in Jock Meiringstraat/Sir George Greystraat sal normaal oop wees tot 17 Junie 2018 soos wat tans
die geval is, waarna dit vir ‘n onbepaalde tydperk gesluit sal bly.
Die voertuigtoegangshek, ook bekend as die Telkomhek, agter ABSA-bank, sal egter vanaf 6 Junie 2018, voltyds oop
wees tussen 06:00 en 17:30 (Maandae tot Vrydae), om sodoende te help met die verkeersvloei.
Ons vra verskoning vir die moontlike ongerief en versoek u samewerking.

Sharing Tools

Motocross news:

The following 3 boys from Grey College Primary have been selected as part of the South African Team  MXoAN FIM African Cup of Nations to take place on the 17th - 19th August in Zambia. Louis Mostert 50cc Wian du Plooy 65cc  Pieter Brink 65cc

Skaakliga Uitslae:

17 Julie: Skaakliga Grey se senior B-span verloor teen WP 3 - 5. Grey se senior C-span se opponent (Sentraal) het nie opgedaag nie. Hulle gee dus punte oor.